Välkomna på årsmöte

Välkomna på årsmöte klockan 18.00 den 20/3 Plats: Skoghall Folkets Hus

Läs mer

Studiecirkel med fokus på skogsutredningen

I helgen startade en studiecirkel inom Hammarö Arbetarekommun med fokus på Skogsutredningen. Studiecirkeln pågår under ett par månader med träffar varannan vecka.  I helgen var vi ett gäng som tillbringade förmiddagarna på TTU (Träteknikerutbildnkngen) och den kunnige Bo Öster lärde oss om träets förutsättningar för kunna användas som materiel för byggkonstruktioner.

Läs mer

Påminnelse nomineringar

Nomineringarna skall vara Eva Nordlöf till handa senast 31 januari. De val som ska göras är: Ordförande 1st Kassör 1st Ledamöter 3st Suppleanter 5st Revisor 1st Revisorssuppleant 1st   Ni kan mejla era förslag till evanordlof@bredband2.com

Läs mer
facebook Twitter Email