Kallelse till årsmöte

Varmt välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna Hammarö! Vi träffas med avstånd i stor lokal i Skoghalls Folketshus. Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och att stanna hemma vid sjukdom/symptom!

Skoghalls Arbetarekommun kallar till Årsmöte Datum: 21/9 Tid: Kl.18:00 Plats: Skoghalls Folkets Hus Restaurangen På dagordningen: Val av Ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt val av revisorer och valberedning Årsredovisning och verksamhetsberättelser Motioner Övriga sedvanliga årsmötesfrågor Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 14/9. Maila till: kontakt@shammaro.se Valberedningens sammankallande tar emot nomineringar via:…

Läs mer

Socialdemokraternas budget för 2021

Socialdemokraternas budgetförslag vann på kommunfullmäktiges sammanträde 22/6

Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet lagt ett eget förslag till budget för Hammarö kommun för budgetåret 2021, vilket behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 22/6. Vårat budgetförslag innehåller mindre pengar till byråkrati, kommunalråd, ett mindre resultat och en mindre budgetreserv som ger mer pengar till välfärden.  Totalt ges bland annat 10 miljoner mer till skola och förskola…

Läs mer

Första maj 2020

Vi ställer inte in - vi ställer om!

Varmt välkommen att fira första maj 2020 med oss digitalt!  På första maj firar vi på Hammarö digitalt med tal av våran gruppledare Solweig Gard och med partidistriktets internationella ledare Kenneth Johannesson. Detta med start kl 09.00! På första maj firar vi även i hela Värmland digitalt med först tal av Stefan Löfven och LO:s…

Läs mer
facebook Twitter Email