Helhet inför budget 2021 – politiskt initiativ från (S) och (V)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade den 13 januari 2020 in ett politiskt initiativ till kommunstyrelsen om att ta ett helhetsgrepp inför budgetarbetet 2021.

Hammarö kommun står inför stora prövningar de närmaste åren att få en budget i balans och samtidigt värna vård, skola, kultur och omsorg. Det är våra partiers uppfattning att vi behöver se en ekonomisk helhetssyn på kommunens ekonomi för de närmaste åren. Vi ställer oss frågande till vilka bedömningar som ligger till grund för de nedskärningsuppdrag som nämnderna…

Läs mer

Interpellation och enkel fråga angående handlingar

Socialdemokraternas Alexander Johansson Pettersson (S) ställer på kommunfullmäktige den 16 december en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande och en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 framställer Alexander Johansson Pettersson (S) dels en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Bosse Henriksson (M) angående beredning av ärenden samt en fråga om instruktionen till kommundirektören. Dessutom framställs en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande i samma ämne.  Det moderata ledarskapet i kommunen har gjort sig tydligt då ärenden inte…

Läs mer

Valberedningen informerar

Flera fyllnadsval skall göras till kommunala uppdrag vilket valberedningen nu har initierat en nomineringsprocess för.

Du som medlem i Socialdemokraterna Hammarö har nu möjlighet att nominera ditt förslag till de fyllnadsval som ska göras. De fyllnadsval som ska göras är till följande uppdrag: Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige Ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott Ledamot tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden samt dess arbetsutskott Ersättare i…

Läs mer
facebook Twitter Email