Valberedningen informerar

Flera fyllnadsval skall göras till kommunala uppdrag vilket valberedningen nu har initierat en nomineringsprocess för.

Du som medlem i Socialdemokraterna Hammarö har nu möjlighet att nominera ditt förslag till de fyllnadsval som ska göras. De fyllnadsval som ska göras är till följande uppdrag: Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige Ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott Ledamot tillika 2:e vice ordförande i bildningsnämnden samt dess arbetsutskott Ersättare i…

Läs mer

Per Aspengren lämnar sina uppdrag

Socialdemokraternas gruppledare Per Aspengren har meddelat att han lämnar sina kommunala uppdrag den 31 december 2019, något som kommunfullmäktige har beviljat.

Per Aspengren har i sin roll som förste namn på valsedeln varit Socialdemokraternas gruppledare och kommunalrådskandidat. Efter valet har Per varit andre vice ordförande i kommunstyrelsen samt bildningsnämnden. Nu startar en nomineringsprocess där partiets medlemmar och föreningar skall nominera kandidater för att ersätta Per Aspengrens nuvarande uppdrag.  För mer information, var vänlig kontakta Per Aspengren…

Läs mer

Ta inte bort handlingarna!

"Principen måste vara full transparens" - Per Aspengren (S)

Styrande Hammarösamverkan lade under förgående vecka fram förslag till kommunstyrelsen om att handlingar till styrelser och nämnder inte skall publiceras för allmänheten. En fråga som vi Socialdemokrater ställer oss kritiska till. Precis som vår Per Aspengren säger så skall principen vara full transparens.  Vi välkomnar beskedet att den moderata kommunstyrelseordföranden på senaste sammanträdet plockade bort…

Läs mer
facebook Twitter Email