Bildningsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar förskola, grundskola och kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek.

Totalt består bildningsnämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare, var av 3 ledamöter och 3 ersättare är Socialdemokrater. Ta gärna kontakt med någon av oss om det är något du tänker på!

Anders Englund (S)
2:e vice ordförande, gruppledare (S)
anders.englund@hammaro.se
070-280 8268‬
Anne Carlén Hellgren (S)
Ledamot
anne.carlen@hammaro.se
070-798 5596‬
Eva Nordlöf (S)
Ledamot
eva.nordlof@hammaro.se
070-573 6015
Katarina Bergman Mjöberg (S)
Ersättare
katarina.bergman-mjoberg@hammaro.se
070-532 1984‬
Anders Haster (S)
Ersättare
anders.haster@hammaro.se
070-537 8350‬
Leif Thorin (S)
Ersättare
leif.thorin@hammaro.se
facebook Twitter Email