(S) i nämnder

Vi har företrädare i flera nämnder och styrelser som representerar oss och dig som Hammaröbo! Här presenteras våra gruppledare i nämnarna och till höger kan du klicka dig fram för att se alla företrädare i respektive organ.
Solweig Gard
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
solweig.gard@hammaro.se
070-542 5032‬
Peter Berglund
2:e vice ordförande i socialnämnden
peter.berglund@hammaro.se
‪070-277 17 31‬

Thomas Bäckman
2:e vice ordförande i servicenämnden och kommunfullmäktige. Gruppledare för (S) i AB Hammaröbostäder
thomas.backman@hammaro.se
072-701 0109‬

Erik Gustafsson
2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
erik.gustafsson@hammaro.se
070-770 4041
Karin Bäckman
2:e vice ordförande i valnämnden. Gruppledare för (S) i Hammarö Energi AB.
karin.backman@kommunal.se
070-601 3213‬

Anders Haster
Gruppledare för (S) i Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd
anders.haster@hammaro.se
‪070-537 8350‬

 

Anders Englund
2:e vice ordförande bildningsnämnden
anders.englund@hammaro.se
070-280 8268‬
 

 

facebook Twitter Email